hagonwuan

phân tích xu hướng giá của tập đoàn Vingroup mã cổ phiếu VIC

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
vingroup của Ông Phạm Nhật Vượng đã tăng khá mạnh từ vùng đáy 68100 hồi tháng ba năm 2020 và việc tiếp tục xu hướng là điều hiển nhiên rồi. việc ra vào lệnh là tuỳ các bạn ý tưởng tôi đưa ra có chính xác hay không thì phải đợi mới biết được. chúc các bạn có những phiên giao dịch như ý

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.