HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Cổ phiếu VINGROUP là một trong những trụ cột của VN Index. Sau những phiên giảm điểm, VIC đang có dấu hiệu đi lên

Thật vậy, khi chạm trend hỗ trợ, VIC đã bật lên.

Vùng mua nên là vùng giá 98000-100000 (VNĐ)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.