HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Cổ phiếu VINGROUP là một trong những trụ cột của VN Index. Sau những phiên giảm điểm, VIC đang có dấu hiệu đi lên

Thật vậy, khi chạm trend hỗ trợ, VIC đã bật lên.

Vùng mua nên là vùng giá 98000-100000 (VNĐ)