quanln1297

VIC - Ý tưởng giao dịch Vingroup.

HOSE_DLY:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Giai đoạn 2008-2017, VIC từng là "siêu cổ Bất Động Sản" mạng lại rất nhiều tiền cho Nhà Đầu Tư trên TTCK Việt Nam, và bỏ xa nhóm cổ phiếu vua - Ngân hàng. Tuy nhiên, kể từ khi Vinfast ra đời, kết quả kinh doanh của VIC đi xuống rõ ràng, kèm theo biểu đồ khung Tháng của cổ phiếu "phá vỡ cấu trúc" sóng tăng đã thiết lập trước đó. Ví dụ, như RSI tháng không duy trì trên 50, chứng tỏ không có dòng tiền lớn mua vào giá ở vùng hỗ trợ quan trọng.
Không những thế, những cổ phiếu như VRE,VHM -công ty con của VIC cũng mang lại kết quả đầu tư tệ so với những cổ phiếu có vốn hóa "tương đương".

Kết luận: Không nên giao dịch cổ phiếu VIC hoặc những cổ phiếu bị "biến chất" này cho đến khi cấu trúc sóng tăng được khôi phục và giá trị cơ bản được "cải thiện" về lúc ban đầu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.