hagonwuan

VIC có thể mua và giữ dài hạn

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
mọi thứ đã hợp lý hơn. đã có vẻ tốt hơn cho việc mua và giữ cổ phiếu của vingroup .và hơn hết hãy cẩn trọng trong giao dịch.