NhatHoang_DataAnalysis

Có lẽ đã đến lúc lên kế hoạch Short VN30

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Các chỉ số phân kỳ đã có dấu hiệu hình thành xu hướng short , xu hướng rơi của VN30 chưa xác nhận nhưng đã đến lúc lập kế hoạch Short.