NewWorldGroupVN

Nhip đập thị trường vn30 phiên sáng 26.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
phiên sáng nay các nhà đầu tư có thể chốt trước tài khoản trung hạn cho lệnh long 13h20 hôm qua vì đã đủ target đặt ra, còn tài khoản dài hạn chúng ta sẽ tiếp tục giữ gồng lệnh và chốt dần khi có tín hiệu đảo chiều hoặc khi đủ target.

new word group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính".

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.