bobbiboy8x

VN30 tác giả đề xuất giảm

Giá xuống
HOSE:VN30   VN30 Index
với lệnh WTI (dầu đạt full 2 tp) thì tình hình khi mà mọi người vẫn đang còn hưng phấn

tác giả đề xuất một lệnh Sell với dừng lỗ và chốt lời mục tiêu

Phương pháp sử dụng: bẫy giá

Đánh theo nến D1 nên có thể giá sẽ chạy chậm và lâu

Cùng chờ xem kết quả

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.