NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30 sáng 19.01.22-Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
đã có tín hiệu long cho tài khoản trung và dài hạn, các nhà đầu tư có thể tham khảo thời điểm vào lệnh tối tốt trong phiên sáng nay hoặc vào lệnh theo chỉ báo của new world (đúng số giờ và số phút).

new world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính".

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.