NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường vn30f1m phiên sáng 18.01.2022-Dương Thảo

HOSE:VN30   VN30 Index
Sáng nay thị trường vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều cho lệnh long tài khoản trung và dài hạn, các nhà dầu tư có thể tham khảo chốt trước 1/2 hoặc 2/3 vị thế cho lệnh short hôm qua (hơn 40 điểm) và giữ vị thế còn lại khi có tín hiệu đảo chiều.

New world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.