NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m 16.02.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Các nhà đầu tư có thể tham khảo chốt vị thế Long ngày hôm qua khi giá đã về vùng entry tại thời điểm vào lệnh hôm qua lúc 13h40.
Lệnh chưa đủ target nhưng các ndt có thể tham khảo chốt khi thị trường đổi chiều, chúng ta sẽ ăn ít nhưng chắc và đỡ bị tâm lí.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.