HoangMinhchannel

VN30 đã xuất hiện tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn!

Giá xuống
HOSE:VN30   VN30 Index
Sau khoảng thời gain dài tăng điểm đến mốc 1470, cũng chính là đoạn quan trọng nhất của thị trường, hiện tại VN30 đã có tín hiệu điều chỉnh tương đối mạnh khi vùng ngắn hạn đã tạo mô hình vai đầu vai thuận.

Tín hiệu này báo hiệu xu hướng trong tương lai sẽ có đợt điều chỉnh về sát vùng 1352 - 1384.

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.