NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m 22.02.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Hôm nay chúng ta chứng kiến cuộc bán tháo của thị trường chứng khoán với hơn 670 mã giảm, xin chúc mừng các nhà đầu tư nào đã giữ short và có được lợi nhuận cho mình trong phiên sáng nay.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.