NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30 sáng 20.01.22-Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Hiện tại vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều đám mây của new word group và hôm nay cũng là ngày đáo hạn của vn30 nên các nhà đầu tư có thể tham khảo các lệnh scap và trung hạn của new world và chốt khi đủ target đặt ra, còn tài khoản dài hạn chúng ta sẽ tiếp tục canh khi có tín hiệu đảo chiều của đám mây.


Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.

New world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính".

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.