NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường Vn30 ngày 08.02.22-Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Xin kính chúc các nhà đầu tư và các bạn kĩ thuật một năm mới an khang thịnh vượng và mã đáo thành công.

Sáng hôm nay thị trường đang bước vào giai đoạn sw , vẫn chưa có tín hiệu giữ lệnh cho tài khoản dài hạn, các nhà đầu từ có thể đánh và chốt lệnh tài khoản scaping khi đủ target đặt ra; có thông tin gì mới chúng mình sẽ cập nhật ngay cho các bạn ở các video tiếp theo.

New world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính".

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.