NewWorldGroupVN

Giao dịch live vn30f1m 10.03.2022-duong thao

HOSE:VN30   VN30 Index
Do lệnh gap sáng nay nên chúng ta vẫn chưa có thời điểm nào vào lệnh cho tài khoản trung và dài hạn cho lệnh long cả. Nếu tín hiệu vẫn không mất đi, chúng ta sẽ chờ tiếp đến phiên ngày mai để vào lệnh. Trong giai đoạn này do ảnh hưởng từ Nga nên thị trường chứng khoán nói chung và vn30f nói riêng sẽ rất biến động. Mong rằng các ndt sẽ giữ vừng tâm lí và vào chắc lệnh trung và dài hạn.