NewWorldGroupVN

Giao dịch live vn30f1m 10.03.2022-duong thao

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Do lệnh gap sáng nay nên chúng ta vẫn chưa có thời điểm nào vào lệnh cho tài khoản trung và dài hạn cho lệnh long cả. Nếu tín hiệu vẫn không mất đi, chúng ta sẽ chờ tiếp đến phiên ngày mai để vào lệnh. Trong giai đoạn này do ảnh hưởng từ Nga nên thị trường chứng khoán nói chung và vn30f nói riêng sẽ rất biến động. Mong rằng các ndt sẽ giữ vừng tâm lí và vào chắc lệnh trung và dài hạn.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH