URIFX

@VN30 #Bán ngắn, Mua dài => Quan sát

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Để đây và quan sát.
Mọi idea nằm trên chart cả rồi. Cũng không biết viết gì thêm.
Welcome mọi ý kiến đóng góp. :)
Bình luận: Trade zone
Bình luận:
Bình luận: Updated: correction for next move?
Bình luận:

Ý tưởng liên quan