HarryDamThanhHiepNWG

nhật kí giao dịch vn30f1m chứng khoán phái sinh 25.4.2022

HNX:VN301!   VN30 INDEX FUTURES
hôm nay đã có các tín hiệu long 9h sáng
các bạn xem video để biết thêm chi tiết

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.