SharkFollow

Phái sinh VN30 - tiếp tục điều chỉnh --> Sell

Giá xuống
HNX:VN301!   VN30 INDEX FUTURES
Phái sinh VN30 đang trong mô hình Leading Diagonal.
Sell: 138 - 140
Chốt lời: 975 - 961.
Cắt lỗ: break up 1057.
Chúc cả nhà một buổi chiều cuối tuần đầy may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.