HarryDamThanhHiepNWG

bức tranh thị trường tài chính việt nam vnindex 30.9.2022

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
cảm ơn mọi người rất nhiều trong suốt thời gian qua đã luôn song hành cùng mình trong giao dịch và phát triển

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.