CongHoanTrader

VNI bùng nổ sau tuần quan trọng

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Bản cập nhật :"VNI bước sang tuần quan trọng" đã cho thấy dấu hiệu tích cực của thị trường. Một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ như giai đoạn sau tháng 8/2026 đang được mở ra. Như vậy:
  • Vấn đề đầu tư chứng khoán Việt Nam trong phần còn lại của năm 2021 và đầu 2022 sẽ không còn là chọn cổ phiếu nào để có lãi. Mà là chọn cổ phiếu nào để có lãi nhiều hơn.
  • Tuy nhiên, việc ru ngủ của thị trường sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái mạnh mẽ vào giai đoạn kế tiếp.

Bình luận