ThangLeViet

Giảm đến bao giờ?

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
P/E toàn bộ VNINDEX ngày 7/10 là 11,48 - Thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. P/E năm 2020 là 10,71 tương đương VNINDEX 650 điểm. PE thấp nhất thị trường từng giảm xuống là 8,66 vào năm 2012.
PE trung bình trong vòng 12 năm trở lại đây là 17,73, so với mức trung bình, PE đã chiết khấu 30%. Tôi có quyền nói PE đã rẻ 30%, nhưng có thể rẻ hơn không? Có, và lịch sử VNINDEX đã chứng minh là có. Nhưng, có thể mua vào không, xin thưa có. Mức chiết khấu này là 1 món hời cho nhà đầu tư giá trị mua và nắm giữ trong vòng 5 - 10 năm tới.
P/s: Các bài viết phím cổ phiếu nhiều view mà những bài viết hướng dẫn đầu tư ít view thế. Các bác phải tự học học và đừng trông chờ người khác phím hàng. Đây chính là sự ổn định lâu dài!
--
Chúc anh em vững tay chèo trên con đường chứng khoán gian lao!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.