ThangLeViet

Sự kết hợp hoàn hảo giữa TA và FA phần 7

Đào tạo
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Sau khi đã hiểu được Phân tích cơ bản là gì, hiểu EPS tính như thế nào (không biết thì search GG, tự giác vận động), Hôm nay tôi lại đưa các bạn thêm một kiến thức mới. Đó là Free-float, là yếu tố quan trọng quyết định giá CP tăng mạnh hay không, nói cách khác là biên độ dao động.
Free-float đơn giản là số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ví dụ, 1 gia đình có 10 người con, khi ông bố mất chia đều 1 miếng đất cho 10 người, trong đó 7 người con sống ở Mỹ, 3 người còn lại ở VN. 3 người con ở VN này có toàn quyền quyết định giá bán miếng đất, trồng cây gì, nuôi con nào trên miếng đất ấy - đây chính là CLCPLH.
  • Lấy ví dụ doanh nghiệp BCM có 1,5 tỷ cổ phiếu, nhưng chỉ có khoảng 50.000 CP được giao dịch, Quá Bé. Doanh nghiệp này rất dễ Thao túng giá Cổ phiếu. (3 người con bùa phép miếng đất này có lợi cho họ)
  • Ngược lại, HPG có 5,8 tỷ cổ phiếu lưu hành và hơn 3 tỷ cổ phiếu lưu hành trên thị trường, mỗi phiên giao dịch CP này có khoảng 25tr - 35tr cổ phiếu lưu hành, Nặng mông, giá không tăng được. (Quá nhiều người con quản lý miếng đất khiến lợi ích chồng chéo, khó thông nhất)
  • Tóm lại, Số lượng cổ phiếu lưu hành càng ít, giá càng dễ bị Thao túng, SLCPLH càng nhiều, giá không thể tăng mạnh. Vậy free-float bao nhiêu là hợp lý? -> Lại phải lên Youtube học, lên Google tìm hiểu, hoặc bấm Follow để đọc thêm bài viết mới.
Hết phần 7...
--
Chúc anh em ngày giao dịch mới thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.