Bebicon

Dự báo có thể VN-INDEX điều chỉnh trung hạn trong năm 2022 ?

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VN-INDEX đang trong những dấu hiệu đầu của mô hình leading diagonal ( sóng chéo ). Nếu như lủng trendline màu xanh mô hình sẽ confirm
1200-1100-1000 sẽ là những mốc đang lưu ý
Những dự báo FED sẽ tăng lãi suất có thể tăng đến 4 lần trong năm 2022 nhằm khá khẳng định xu hướng điều chỉnh trong năm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.