Wave_Tracker

Đội Short đã chết như thế này đây

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Thật đáng thươngi khi sự hung hăng của đội short đã bị vả sấp mặt trong phiên hôm nay. Họ nghĩ rằng thị trường đã downtrend và muốn ăn cú short để đời kể cho con cháu nghe.
Nhưng không, sự kiêu ngạo của họ đã trả giá đắt. HỌ QUÊN ĐÂY LÀ THỜI KỲ TIỀN RẺ VÀ ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI MỘT XU HƯỚNG RẤT MẠNH TRƯỚC ĐÓ.
Yên nghỉ nhé.
HOSE:VNINDEX

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.