HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường chứng khoán vnindex và vn30f1m

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
1 lệnh khá tốt cho phiên sáng hôm nay
dữ liệu của thị trường cập nhật phân kì dương cho khung D cho ngày 1.8 hãy xem video để hiểu rõ hơn

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.