HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường chứng khoán vnindex và phái sinh 17.6.2022

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
đã hoàn thành chỉ tiêu của tháng này
mọi người xem video để hiểu rõ hơn về thị trường mà hiệp đã chinh phục

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.