HoangMinhchannel

REVIEW 17-21.04 - Kiên nhẫn là điều ưu tiên ở giai đoạn này!

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
I. Cổ phiếu chú ý tuần

Chứng khoán: AGR , BSI
Xây dựng: CTD
Dệt may: GIL
Nông - Lâm: LSS
Nhựa: BMP

II. Đánh giá thị trường chung

Kết thúc tuần, thị trường tiếp tục có chịu áp lực bán trong 2 ngày cuối tuần và kéo chỉ số giảm dần về mốc 1040 - 1043, nếu chúng ta quan sát cấu trúc sóng lớn (Hình trái) thì sẽ thấy điểm E cũng đã gần như hoàn thành tại mốc này.

Giả định này cũng có thể được ủng hộ khi cấu trúc sóng nhỏ hơn cũng đã hoàn thành 5 sóng nhỏ bên trong (Hình phải). Hai điều này cho thấy xác suất trong tuần sau vẫn có khả năng sẽ xuất hiện lực cầu lớn ngay vùng này.

Chiến lược của chúng ta là vẫn phải kiên nhẫn theo dõi và chờ cho đến khi xuất hiện nhóm ngành phục hồi mạnh cùng thị trường trong tuần sau để xác định chu kỳ mới.


Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/
👉 Blog: fastview.vn/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.