FXNHANQUA

Total master plan vnindex 2021

Giá lên
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
- Sau khi chạm ngưỡng 1,000 điểm vào tháng tháng 01/2021, chỉ số vnindex đã có chuỗi tăng điểm ấn tượng trong tháng 02, 03/2021.

- Theo phân tích sóng, năm nay chỉ số vnindex đã xác định đáy 1,000 điểm và dự kiến kết năm chỉ số sẽ đóng quanh mức 1,350 - 1,450 điểm.

- Hiện tại, nhờ lực hỗ trợ mạnh sau khi retest 1,137 chỉ số vnindex đang hướng đến 1265 vào tuần thứ 4 tháng 04.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.