Hehe.
Vẫn là cái chart tuần VNI như cách đây 2 tuần thôi các bác.
Bác nào nhạy chắc ăn 10 20% trong tay. Mình thì hơn 4% bọ :)).
Như dự kiến thì chạm cái line 1117 nó phản ứng. Thật ra nó là vùng vai đầu vai hợp lưu với vùng cung bên trên cộng thêm cái fair value gap khung W nên phản ứng là bình thường.
Thông tin cơ bản đang support tốt cho thị trường. Tỉ giá đã và đang hạ nhiệt nên tuần rồi ai đọc tin có thể thấy là NHNN ra qđ hạ ls liền để tranh thủ kích cầu nền kt.
Chuyện tương lai để tương lai tính, trước mắt nó ngon thì cứ bú theo đã.
Nhìn chart thì VNI vẫn đang ở vùng nền giá hồi đầu năm, đây là vùng tích luỹ rất tốt. Mình kì vọng sẽ có tích luỹ đi ngang ở đây 1 đoạn chờ lái gom đủ hàng sẽ đẩy tiếp.
Riêng tuần này nếu nửa đầu tuần rũ test đáy và price action tốt thì khả năng sẽ ngon. Target kế tiếp là vùng 1168 nếu đẹp.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.