https://vn.tradingview.com/chart/lRdtNFRn/?symbol=PEPPERSTONE%3AXAUUSD

Hôm qua FED không tăng lãi suất và khả năng cao sẽ giữ mức này cho tới khi lạm phát giảm.
LS giữ nguyên và chỉ số DXY giảm thì tạm thời chưa có cọng rơm để lên lưng con lừa SBV.
Cộng thêm KPI tăng trưởng 5% nữa.
Về TA thì giá chạm vùng Cầu khung tháng và đang có phản ứng tốt. Cơ bản là nhà cái muốn bán hàng tiếp thì phải kéo lên chứ đạp riết sẽ không có ai mua, khó phân phối lại.
1 điểm cộng là khối ngoại mua ròng liên tục (Không tính họ VIC và MWG có vấn đề riêng).
Nên là nhịp này mình kì vọng sẽ tăng.
Tăng tới đâu thì mình dự tầm 1117 nhưng chắc phải rình bảng điện cho kĩ, nhưng cp ăn 10% chắc vẫn được.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.