minhmango

VNINDEX tiến gần về 1000

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VN-Index đã tăng mạnh 0,5% vào phiên giao dịch đầu tuần sau khi đàm phán thương mại Mỹ - Trung cuối tuần trước đạt được các tiến triển tích cực. Tuy nhiên, đợt bán mạnh vào giờ giao dịch cuối cùng khiến chỉ số chốt phiên chỉ tăng 0,2%
Việc lực bán được thúc đẩy bởi kháng cự 995-1000 điểm của VN-Index tỏ ra chiếm ưu thế hơn lực cầu khi đóng cửa có thể dẫn đến một phiên giao dịch mang tính chất củng cố của thị trường. Dự báo, VN-Index có thể sẽ tiếp tục diễn biến giằng co với xu hướng điều chỉnh giảm vào ngày mai để kiểm định lại hỗ trợ MA20 tại 992 điểm. Tương ứng với nó, VN30 có thể kiểm định lại các hỗ trợ lần lượt tại 917 điểm (MA10). Một phiên củng cố tích cực sẽ gợi mở khả năng tăng điểm về phía cuối tuần.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.