minhmango

VNINDEX Chuẩn bị một lần nữa chinh phục kháng cự 1000 Liệu có th

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VN-Index đã tăng 0,35% đạt 990,75 điểm trong phiên hôm qua, sau khi có 20/30 mã trong rổ chỉ số VN30 đều tăng điểm. VNM (+2,9%) là mã đóng góp nhiều điểm tăng nhất trong phiên hôm qua, xếp tiếp theo là GAS (+1,6%).

Các chỉ số chứng khoán hai sàn đều tăng điểm trong ngày thứ Năm. VN-Index vẫn chưa vượt qua được kháng cự MA10 đang nằm tại 991 điểm. Dự báo trong phiên hôm nay, VN30 sẽ kiểm định lại kháng cự đỉnh gần nhất tại 920 điểm trong phiên sáng và có khả năng sẽ điều chỉnh nhẹ để củng cố hỗ trợ MA5 tại 914 điểm. Nếu có thể vượt thành công mốc 920 điểm sau đó, VN30 sẽ tiến lên khu vực kháng cự trung hạn tại 935-940 điểm. Trong kịch bản này, VN-Index sẽ có cơ hội chinh phục kháng cự mạnh tại 998-1000 điểm để khởi tạo một nhịp tăng trưởng mới.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.