NguyenQuangHien

VNINDEX - 27.07.2022

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX có 1 phiên tăng điểm sau khi test lại thành công vùng 1180 và cũng cho điểm mua ở nhiều mã tại thời điểm test.
Tuy thanh khoản phiên nay cũng không quá nổi bật khi chỉ quanh 10k tỷ đồng nhưng tín hiệu đảo chiều là khá tốt.
Với đà này, VNINDEX có thể lên tới vùng 1218 khi vùng 1200 đang cho thấy là vùng kháng cự khá yếu.
Phiên nay cũng không có ngành nào cụ thể hút được dòng tiền, thị trường ngày càng phân hóa một cách rõ ràng. Tuy nhiên với đà hồi phục này, có thể chú ý đến dòng chứng khoán và BĐS KCN .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.