ThangLeViet

LÀM RÕ NGHỊ ĐỊNH 08/2023 VỀ GIẢI CỨU TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới về trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu:
  • Được thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác
  • Cho phép kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm
  • Hoãn quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, xếp hạng tín nhiệm
NĐ08 là 1 liều thuốc amphetamin giúp ổn định “tinh thần” cho Mr. Kinh tế và Quý cô Index đỏng đảnh. Cá nhân Qua đánh giá sẽ tác động lên 2 nhóm ngành.
  • Thứ nhất, NĐ08 là bước đầu tiên trong kế hoạch “dọn đường” phục hưng bầy BĐS trong 2 năm tới.
  • Thứ hai, NĐ08 đánh vào 2 bọn đất cát chỉ là phụ, nhiệm vụ lớn nhất là giải cứu những đại za buôn tiền. CP không cứu TPDN, Ngân hàng bắt buộc chuyển nhóm nợ, chuyển nhóm nợ cần trích lập dự phòng, và trích lập thì xem như đã mất lãi thuần. Lợi nhuận nhiều ngân hàng năm 2023 có thể về còn số 0 như Techcom đã làm trong giai đoạn 2014-2017.
--
Chúc anh em giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.