HOSE:EIB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Chủ nhật vừa rồi Thắng đã trao đổi với một anh về vấn đề EIB và quỹ DC tác động tới thị trường chứng khoán. Thắng xin phép đưa ra quan điểm ngắn gọn để anh chị em hiểu:
  • 1. Để thị trường tăng điểm cần có 2 thứ tiên quyết: nhà đầu tư và tiền. Cả 2 thứ này đều mất hút trong 2 tuần vừa qua. Để TT tăng trở lại 1150 cần có thanh khoản đủ mạnh, tối thiếu >12k tỷ.
  • 2. Thông tin là "cái cớ" để chỉ số đồng thuận rơi, không phải là yếu tố quyết định.
  • 3. Bối cảnh 2023 giống với 2019 và khác với 2022. Nghĩa là, thị trường sẽ đi ngang giống 2019 và không còn những đợt giảm mạnh như 2022. Thắng gọi là thị trường Tích lũy răng cưa.
--
Chúc anh em giao dịch thắng lợi và kiếm thật nhiều Tiền!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.