HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
- sau một đợt giảm trước đó, giá đã chạm về ngưỡng cản bên dưới tương đối mạnh và đi lên theo một tăng tương đối mạnh. thể hiện qua các thân nến tăng mạnh và dứt khoát. đáng nói là sau khi chạm cản bật lên thì giá đã có sự điều chỉnh về vùng demand tiếp diễn, ngay sau khi về retest thì giá đã tăng mạnh hơn và đã phá được cản trước đó. thật trùng hợp là demand đó cũng nằm ở mức 50% của fibonancci. nếu xét theo sóng eliott thì hiện tại thị trường đang trên con đường hình thành con sóng 3...
- và kế hoạch bây giờ là chờ mua quanh khu vực 850 - 890 và giữ dài hạn đến khoảng 1200... " KHI " giá quay về retest và tạo ra cho một tín hiệu đẹp.. thì sẽ mua vào..!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.