DucVinhNguyen

Về tôi Hello everyone, I am an individual investor, I am from Vietnam. My main trading method is a candlestick pattern combined with supply and demand, a price channel pattern, support for resistance, following market trends.
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
67 % forex 17 % các chỉ báo 17 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
VNINDEX 17% | 1 EURCAD 17% | 1 EURCHF 17% | 1 EURPLN 17% | 1
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20520
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
12971
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
79145
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
79932
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
58738
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
969
2
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7923
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư