HoangMinhchannel

Chú ý VNINDEX sắp kết thúc đợt sóng hiện tại

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trong thời gian qua, kể từ lúc VNIndex tạo đáy tại vùng 1220 đã có gần 1 tháng phục hồi liên tục. Đợt phục hồi này có khả năng đã sắp kết thúc khi giá đã bắt đầu tạo mẫu hiệu chỉnh dạng tam giác tại vị trí này.

Thông thường, mẫu tam giác thường chỉ xuất hiện ở cuối 1 đợt sóng. Thị trường sẽ có 2 kịch bản trong ngắn hạn có thể xảy ra.

TH1: Nếu như điểm C và A đồng loạt bị breakout thì giá sẽ quay về mức 1250.
TH2: Sóng 5 vẫn còn nếu tiếp tục phá qua điểm D.
Hoàng Minh
Tham gia nhóm Trading: 0911.86.79.87
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex

Bình luận