HoangMinhchannel

Chú ý VNINDEX sắp kết thúc đợt sóng hiện tại

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trong thời gian qua, kể từ lúc VNIndex tạo đáy tại vùng 1220 đã có gần 1 tháng phục hồi liên tục. Đợt phục hồi này có khả năng đã sắp kết thúc khi giá đã bắt đầu tạo mẫu hiệu chỉnh dạng tam giác tại vị trí này.

Thông thường, mẫu tam giác thường chỉ xuất hiện ở cuối 1 đợt sóng. Thị trường sẽ có 2 kịch bản trong ngắn hạn có thể xảy ra.

TH1: Nếu như điểm C và A đồng loạt bị breakout thì giá sẽ quay về mức 1250.
TH2: Sóng 5 vẫn còn nếu tiếp tục phá qua điểm D.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.