HoangMinhchannel

VNINDEX sẽ gặp áp lực bán lớn quanh vùng 128x - 1300

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trong giai đoạn từ đầu tháng 8 đến giờ, thị trường mặc dù vẫn duy trì nhịp tăng tương đối tốt với rải rác các nhóm ngành nhưng nếu chúng ta quan sát chỉ số chung thì sẽ thấy rõ áp lực bán đang được thấy rõ dần, điều dễ nhận thấy nhất là mô hình Leading Diagonal Expading đang được thể rõ trên thị trường, cho thấy xu hướng chung của thị trường có khả năng sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn.

Hiện tại giá vẫn đang được đẩy lên theo mô hình và hoàn thành sóng E tại khu vực 128x - 1300, dự kiến sau khi giá về gần điểm E cùng với giá chạm vào kênh trên của mẫu A-B-C-D-E này thì khả năng sẽ có 1 nhịp chỉnh, dự kiến mốc điều chỉnh có khả năng sẽ quanh khu vực 1245 - 1252.

Hành động lúc này là chúng ta nên cân nhắc chốt bớt danh mục, đặc biệt ưu tiên các ngành đã tăng suốt trong giai đoạn tháng 7 vừa qua như Bất Động Sản, Bất Động Sản KCN , Chứng khoán và Nông Lâm.

Các bài viết là quan điểm chủ quan của @HoangMinhchannel - nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ra quyết định đầu tư - thông báo miễn trừ trách nhiệm.
Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.