BLOGFOREXVIET

VNindex: Đang ở vùng cản mạnh - THEO DÕI

BLOGFOREXVIET Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNindex ngày hôm qua 4/12/2019, nó xuất hiện 1 cây BE rất mạnh và hầu như không có ai cản được nó, chứng tỏ phe buy ở đây rất mạnh. Nhưng đến hôm nay ngay trong vùng cản nó phải vượt qua mới thật sự đáng để quan tâm mua vào. Nếu nó đóng cửa cây nến D1 trong vùng cản hãy đứng ngoài quan sát vì có thể đó là cái bẫy tăng giá đang chờ các bạn vào lệnh Buy là nó làm thịt hết, sau đó nó sẽ đảo chiều giảm giá.
Giao dịch đang hoạt động:
14:00 ngày 5/12/2019 khung H1 giá đóng cửa là 963, đừng vào lệnh hãy đứng ngoài.
Nếu bạn không chịu nổi hãy xóa ứng dụng mai tải lại ^^ vào lệnh rất dễ bị săn
Giao dịch đang hoạt động:
Sáng nay 06/12/2019, khi mở cửa giá nằm ở 962 khả năng cao sẽ giảm tiếp. Nó thật sự là cái bẫy tăng giá của phe sell, sau khi thanh khoản hết nó sẽ quay trở lại đúng xu hướng giảm của nó. Lệnh Sell thời điểm này nên là ưu tiên xem xét.
Giao dịch đang hoạt động:
Xu hướng giao dịch chính đang hình thành dowtrend. Dự báo sẽ về 940

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.