HoangMinhchannel

VNINDEX xuất hiện tích cực trong ngắn hạn

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Sau khi có đợt giảm mạnh với đợt sóng chéo kết thúc, VNINDEX hiện tại đang đứng trước 2 kịch bản có thể diễn ra trong ngắn hạn, nhưng cả 2 hiện tại đều mang lại tín hiệu tích cực. Giải thích cho vấn đề này là vì đợt giảm vừa rồi về quanh mốc 1410 - 1420 thì đã có lực cầu vào trở lại tương đối mạnh, tín hiệu này được xem là FalseBreakout vì vùng Support 143x - 144x vẫn được trụ lại.

Nếu đánh nhãn sóng thì ta sẽ thấy rằng xu hướng chỉ mới diễn ra được 4 sóng, nghĩa là còn 1 đợt sóng giảm nữa thì mới kết thúc, tuy nhiên đợt sóng giảm này đang được đặt giả thuyết rằng sẽ là dạng sóng 5 thất bại (Failure 5th). Vì vậy, khả năng sẽ có 1 đợt test lại quanh 143x - 144x và sau đó sẽ tiếp tục tăng điểm trở lại.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex