HoangMinhchannel

VNINDEX xuất hiện tích cực trong ngắn hạn

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Sau khi có đợt giảm mạnh với đợt sóng chéo kết thúc, VNINDEX hiện tại đang đứng trước 2 kịch bản có thể diễn ra trong ngắn hạn, nhưng cả 2 hiện tại đều mang lại tín hiệu tích cực. Giải thích cho vấn đề này là vì đợt giảm vừa rồi về quanh mốc 1410 - 1420 thì đã có lực cầu vào trở lại tương đối mạnh, tín hiệu này được xem là FalseBreakout vì vùng Support 143x - 144x vẫn được trụ lại.

Nếu đánh nhãn sóng thì ta sẽ thấy rằng xu hướng chỉ mới diễn ra được 4 sóng, nghĩa là còn 1 đợt sóng giảm nữa thì mới kết thúc, tuy nhiên đợt sóng giảm này đang được đặt giả thuyết rằng sẽ là dạng sóng 5 thất bại (Failure 5th). Vì vậy, khả năng sẽ có 1 đợt test lại quanh 143x - 144x và sau đó sẽ tiếp tục tăng điểm trở lại.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.