HoangMinhchannel

VNIndex xuất hiện mẫu sóng chéo kết thúc tại 1500 - 1520

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VNINdex hiện tại đang có nhiều khả năng sẽ có 1 đợt rơi trong ngắn hạn khi mẫu sóng chéo 5 kết thúc đang được hình thành quanh khu vực đỉnh 1500 - 1520.

Nếu như quan sát ta sẽ thấy trong giai đoạn từ 19 tháng 11 đến nay, thị trường có lượng cầu vào không nhiều và bắt đầu thể hiện rõ tâm lý lo ngại ở giai đoạn này. Nếu xét vào chi tiết mẫu sóng chéo sẽ thấy 1 mô hình tam giác nhỏ đang xuất hiện bên trong khu vực này, cho thấy giai đoạn sóng chéo này gần hoàn thành.

Dự kiến trong ngắn hạn, VNIndex sẽ vẫn còn 1 đợt tăng nhỏ để hoàn thành con sóng thứ 5 trong mô hình sóng chéo này trước khi rơi về 144x, sâu hơn có thể là 138x - 140x.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.