dinhchien

Khuyến nghị POW, REE, CTG, TCB, VNINDEX

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
* Tính mục tiêu Elliot target dự vào MACD-H cao nhất trong 1 quý (60 nến) + Bollinger band & RSI .
- VNINDEX xu hướng tăng trở lại sau 1 loạt tin không tốt về COVID-19.
- POW có xu hướng tăng rõ ràng.
- REE xu hướng tăng xuất hiện thêm chỉ báo Elliot targets.
- CTG về vùng giá đẹp.
- TCB nên chờ giá điều chỉnh xuống vùng giá đẹp như mã CTG .
* Không nên sử dụng margin khi tham gia thị trường.

Bình luận

anh có thể nhận định về mã MBB không? Cám ơn anh nhiều!
Phản hồi
dinhchien ScorkingBig
Phản hồi
ScorkingBig dinhchien
@dinhchien, Mô hình Vai Đầu Vai đúng không anh?
Phản hồi