ArthurZeta

VNINDEX 23-27/8

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
VNINDEX bị đạp khá mạnh ở phiên thứ 6 và phiên thứ 2 này. Chắc vùng quanh 1291-1300 sẽ tỏ ra hiệu quả, không thì VNINDEX có thể tìm về đáy ngắn hạn tháng 7 hoặc thấy hơn. Có những tựa bài xấu tính như này "VnIndex tiếp tục giảm sâu 24 điểm, nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề", không hề có sự định lượng, nhiều là bao nhiêu, nặng nề là thế nào. Chỉ toàn chủ quan ác ý.

Là như vậy, đội lái phải dựa vào những câu chuyện về cơ bản để làm chất xúc tác thổi cổ phiếu, nhưng tình hình dịch bệnh và hầu hết các ngành đều không khả quan. Rồi sau đại dịch cũng sẽ đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa.

Nhưng VNINDEX cũng không quá quan trọng, quan trọng bạn danh mục bạn thế nào. Như bài tuần trước mình có hint về ngành Chứng Khoán về cả dòng tiền, lẫn triển vọng. Và có thể thấy tổ chức, và đặc biệt tự doanh mua ròng ngành chứng khoán nhiều.

Nói chung là, dịch bệnh và nhiều hiện tượng lạ xảy ra quá, mong đất nước mình sớm ổn định về mọi mặt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.