HoangMinhchannel

VNINDEX đang hoàn thành chặn đường 5 sóng cuối

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VỀ VĨ MÔ & CƠ BẢN

Kết thúc đêm qua, FED đã công bố mức lãi suất mới và đã tăng thêm 0.75 điểm, với mức tăng này hiện tại được cho là dễ thở hơn đối với thị trường tài chính toàn cầu. Ngoài ra, trong cuộc họp FED cũng có đề cập về vấn đề suy thoái kinh tế, ông tập trung chủ yếu vào tình hình thất nghiệp để có một lời khẳng định rằng suy thoái có diễn ra hay không, vì vậy cần phải theo dõi kỹ hơn về con số này.

VỀ CẤU TRÚC SÓNG THỊ TRƯỜNG

Nếu quan sát thị trường kể từ đợt giảm tại vùng đỉnh 1293 thì giá đã chạy đủ 5 sóng như có nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở các bài nhận định trước, ngoài ra sóng 5 đang có dạng là sóng mở rộng với cấu trúc 5 sóng nhỏ bên trong cũng đã hoàn thành, vì vậy khả năng tiếp tục giảm điểm mạnh trong ngắn hạn là tương đối khó.

Cùng với đó, nếu xem về khối lượng Mua/Bán bên dưới ta sẽ thấy lực Bán cũng đã mất đi tính áp đảo khi volume đã thấp hơn mức trung bình, vì vậy đây sẽ là yếu tố ủng hộ thứ 2 cho sự hồi phục của thị trường chung.

Hành động hiện tại là chúng ta sẽ tập trung vào nhóm dẫn sóng hồi phục đầu tiên khi thị trường có dấu hiệu tăng trở lại để từ đó tìm được nhóm cổ phiếu mạnh cho Quý 4.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.