minhmango

Hôm nay VNINDEX nối tiếp đà tăng

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trong phiên hôm nay, thị trường có thể sẽ có nỗ lực tăng điểm để kiểm định kháng cự khi VN-Index tiến lên kiểm định lại kháng cự mạnh tại 979-980 điểm.
Với cấu trúc nến hiện tại, rất có khả năng thị trường sẽ bộc lộ sự suy yếu trở lại về phía cuối phiên giao dịch khi lực bán thúc đẩy từ kháng cự gia tăng.
Trong kịch bản này, VN-Index có thể sẽ quay trở lại kiểm định hỗ trợ tại 970 điểm hoặc sâu hơn là vùng 955-960 điểm.
Kịch bản khả quan hơn sẽ xuất hiện nếu VN-Index được kéo vượt qua mốc 980 điểm.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.