ToanQSTT

VNINDEX - Chỉ số chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Hiện tại giá đang hội tụ ở mũi của mô hình.
Đây là dự báo sớm vì điểm hội tụ chưa thật sự phá vỡ.
Trong tình huống xu hướng phá xuống thì vnidex có thể rơi về vùng 8xx điểm.
Đây là entry có nhiều khả năng xảy ra

Tcoin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.