cannotsl

VNINDEX tạo cờ Flag

Giá xuống
cannotsl Cập nhật   
HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
VNINDEX dự kiến về
tp1: 960
tp2: 800
Các nhà đầu tư hãy cân nhắc đến nhịp giảm lần này. Khá sâu
Bình luận:
Hiện tại đã giảm về mức hỗ trợ 1174. Có thể tuần sau sẽ có 1 nhịp hồi nhỏ hoặc sw ở vùng này.
TP vẫn giữ nguyên
Bình luận:
Tuần trước VNINDEX đã có nhịp hồi khá tốt ở mốc 1029.
Dự kiến nến tuần tiếp theo sẽ là 1 nến xanh ngắn không có râu dài
Hoặc là 1 nến đỏ dài tương tự cây đỏ dài trước đó.

TP vẫn giữ nguyên
Bình luận:
VNINDEX retest kháng cự 1272 đóng nến tuần. Và sẽ xác nhận giảm từ vùng này tiền thẳng về TP1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.