minhmango

VNINDEX trên chặng đường trở lại 1000

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Ngưỡng kháng cự của VN-Index nằm tại 990 điểm Chỉ số sàn HNX cũng vừa cải thiện tín hiệu kỹ thuật trung hạn lên mức Tích cực, tương đồng với tín hiệu của VN-Index.
Trong khi đó, VN30 đang có kháng cự MA100, MA200 tại vùng 890-895 điểm.
Dự báo trong phiên hôm nay, thị trường có thể tiếp tục có xu hướng tăng điểm. Như phân tích trước vùng test lại MA đã được khuyến nghị mua vào, ở thời điểm hiện tại việc cân nhắc mua vào tiếp các cổ phiếu có vốn hoá trung bình.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.