hungvtm

VNINDEX TUẦN 2/8-6/8

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX


Thị trường hôm nay tăng đẹp, chủ yếu liên quan đến Vingroup. Về chuyển giao sản xuất vaccine. Điều mà mình đã đề cập ở bài đăng tuần trước.

Và thêm những thông tin tích cực về tốc độ việc tiêm chủng ở HCMC , và số ca nhiễm của cả nước bắt đầu đi ngang. Và cải thiện củng cố tâm lý lạc quan của thị trường.

Về kỹ thuật có thể chạm lại 1354(vùng màu đỏ), rồi đi ngang, hoặc điều chỉnh giảm nhẹ trong ngắn hạn.

Cũng không có gì đặc biệt, những người nào đã mua ở vùng thị trường 1250, 1291, cứ tiếp tục nắm giữ. Đừng lướt, bán rồi nghĩ nó giảm, rồi sẽ mua lại với giá thấp hơn. Còn mua mới thì cũng hơi khó, vì có những cổ phiếu tốt cứ tăng và không có điểm vào mới. Phải đợi có thể nó đi ngang để tìm điểm vào.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.